Puolison tai lapsen haasteet mielenterveyden tai päihteiden kanssa kuormittavat isien arkea ja hyvinvointia. Tukea tilanteeseen olisi tarjolla, mutta usein häpeä ja tietämättömyys estävät avun hakemisen.

Isien tukena -kampanjan tarkoituksena on kannustaa isiä puhumaan ja hakemaan tukea omaan jaksamiseensa. Lue lisää kampanjasta.

Lisätietoja tarjolla olevasta tuesta: isientukena.fi/maksutonta-tukea-tietoa-ja-keskusteluapua/

Lisätietoja isien tukemisesta Pirkanmaalla ja isien kirjoittamia tarinoita kokemuksistaan: finfamipirkanmaa.fi/tukea-isille

Isiä tukemassa

Ketkä kaikki ovat isien tukena?

Tutustu kaikkiin isiä tukemassa oleviin henkilöihin ja tahoihin: Kaikki Isien tukena -kampanjan TUKIJAT